reispas Vraag reispas aan

Vervoer van maandag t/m zaterdag | BEL: 06-13839915

Naoberbus

 

In verband met de Coronavirusmaatregelen kan op dit moment geen gebruik gemaakt worden van de Vervoersdienst Berkelland (VDB), zie ook ons NIEUWS >>


De Vervoersdienst Berkelland (VDB) wordt ingezet voor ritten bij langere afstanden, veelal buiten de grenzen van Berkelland en is bedoeld voor inwoners:

✓  die om gezondheidsredenen geen gebruik kunnen maken van (openbaar)vervoer
✓  die in eigen kring of omgeving geen vervoer kunnen regelen én
✓  voor wie de Regiotaxi niet de geschikte oplossing is.
✓  die in Berkelland woonachtig zijn en ook buiten de grenzen van Berkelland vervoerd willen worden.

Mensen moeten zelfstandig, of indien nodig met hulp van de chauffeur, in en uit een personenauto kunnen stappen. Dit geldt ook voor de mensen met een rolstoel; de rolstoel moet bovendien inklapbaar zijn i.v.m. vervoer in een personenauto.

=> Hoe u een rit voor de VDB kunt aanvragen, dat leest u hier >>
=>Over de kosten voor het VDB vervoer, dat leest u hier >>
=>Ga direct naar een ritaanvraag voor de VDB en vul het formulier in >>

Vervoersdienst Berkelland (VDB) en NaoberBus vullen elkaar aan

Binnen de grenzen van de gemeente Berkelland kunt u ook vervoerd worden door de NaoberBus. Daarvoor is wel het lidmaatschap van de Naoberbus nodig. Het vervoer met de NaoberBus is bedoeld voor regelmatig vervoer binnen Berkelland.

De VDB wordt ingezet voor incidentele ritten bij langere afstanden, veelal buiten de grenzen van Berkelland. Voor ritten met de VDB is geen lidmaatschap nodig.

Meer informatie over het vervoer met de NaoberBus vindt u onder het menu Lidmaatschap en Tarieven en/of menu Vervoer.

NB. De VDB en de NaoberBus worden niet ingezet voor ritten in het vervoersgebied van de Needse Vlearmoesbus en de Eibergse ElectroCar (ECE).