reispas Vraag reispas aan

Vervoer van maandag t/m zaterdag | BEL: 06-13839915

Naoberbus

 

Waarom Vervoersdienst Berkelland - VDB?

De Vervoersdienst Berkelland, kortweg VDB, heeft als doel het bijdragen aan het vergroten- of in stand houden van de mobiliteit, de sociale contacten en de zelfredzaamheid van de inwoners van Berkelland.
Het gaat om ondersteuning door incidenteel te helpen met vervoer buiten de gemeentegrenzen. Inwoners uit uw kern of buurtschap doen dit vrijwilligerswerk graag voor u tegen een vergoeding van de gemaakte onkosten. Een bezoek aan een specialist of ziekenhuis of familiebezoek in een andere plaats zijn voorbeelden van bestemmingen.

Voor wie is de VDB bedoeld?

✓  De VDB is bedoeld voor inwoners die om gezondheidsredenen geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, die in eigen kring of omgeving geen vervoer kunnen regelen en voor wie de Regiotaxi niet de geschikte oplossing is voor de rit die gemaakt moet worden.

✓  Het gaat om mensen die niet op een andere manier op hun bestemming kunnen komen of anders niet zouden gaan. Dit kan om financiële redenen zijn (geen taxi kunnen betalen) of om lichamelijke redenen (niet bij de bushalte kunnen komen of te veel overstappen moeten maken met het openbaar vervoer) of om psychische redenen (niet zelfstandig de weg weten, bang zijn in het donker of om in drukte te rijden).

✓  Mensen moeten wel zelfstandig, indien nodig met hulp van de chauffeur, in en uit een personenauto kunnen stappen. Dit geldt ook voor mensen met een rolstoel en waarvan de rolstoel inklapbaar moet zijn.

✓  Ook wanneer u regiovervoer heeft aangevraagd kunt u eventueel tijdelijk gebruik maken van de VDB voor een periode van maximaal 3 weken. Dit is de tijd die de WMO nodig heeft bij een spoedindicatie regiovervoer.

Wanneer gaan Vlearmoesbus en Naoberbus voor?

In Neede rijdt de Vlearmoesbus en in de rest van Berkelland de Naoberbus. Zij zijn kleinschalige vervoersvormen die eveneens verzorgd worden door vrijwilligers.

Inwoners van Berkelland die vanwege hun fysieke of psychische beperkingen binnen Berkelland vervoer nodig hebben, kunnen hier gebruik van maken. De VDB wordt daarom in principe niet ingezet voor een rit binnen de gemeentegrenzen alleen na overleg met bovengenoemde vervoersvormen.

Hoe werkt het?

De VDB heeft geen eigen Servicepunt maar maakt gebruik van het centrale telefoonnummer van de Naoberbus. Voor een ritaanvraag belt u dus het servicepunt van de NaoberBus en krijgt dan een medewerker aan de lijn die omtrent de ritaanvraag alle benodigde gegevens met u doorneemt. De informatie wordt doorgestuurd aan de coördinator van de VDB. Deze zoekt een vrijwillige chauffeur die de rit op zich wil nemen. Tenslotte belt de chauffeur u op om de laatste afspraken te maken en de rit te bevestigen.

De rit vindt plaats op de afgesproken dag en tijd en u betaalt de chauffeur na afloop van de rit de onkosten op basis van het aanvangstarief, de gereden kilometers en parkeergelden (mits van toepassing).

Voor mensen die meer ervaring hebben met het werken op het internet kunnen zelf een rit aanvragen via een webformulier dat te vinden is op de website van de Naoberbus onder menu VDB.

Voor meer praktische informatie over de ritaanvragen en de kosten, klik hier >>